Volk en Cultuur

Volk en Cultuur in Suriname
Het Cultuur in Suriname bestaat uit vele invloeden van alle delen in de wereld. Culturele diversiteit is het vlaggeschip van Suriname, waarbij onderlinge verdraagzaamheid en respect het allerberangerijkste is. De inwoners van Suriname hebben een herkomst van overal in de wereld zoals ,van de Nederlandse koloniale heersers, de aziaten waaronder Indiers uit india, Javanen uit indonesie, negers uit Africa en chinezen uit China. Verder zijn er grote etnishe groepen zoals Brazilianen, Guyaneze en Haitianen.

Dit maakt het Cultuur in Suriname tot eentje dat diverse is in uiterlijk, religie, zeden en gewoonte. Met zo een mengelmoes aan verscheidenheid is ons cultuur, zou menigeen denken dat het een broeikas van geschillen. Integendeel in het Cultuur in Suriname wordt met de paplepel opgedient in elke entnish groep, om respect te hebben voor een ander’s cultuur en alle aspecten van etnische verschillen.

Deze verschillen in brengen ook prachtige cultuur uitingen to stand zoals , Traditionele dansen, Talen en religieen welke Suriname als het ware maakt to de Verenigde Naties in het klein. Alle apsecten draagen bij tot wat het Cultuur in Suriname nu is.